Uponor radiátoros fűtés

Vállalat

Fenntarthatóság

Komfortosabb életszínvonal

Fenntarthatóság – társadalmi jólét és a gazdasági növekedés a környezetvédelmet figyelembe véve

Gazdasági növekedésünk az Uponor számára 

  • a jövőkép, hogy megoldásaink világszerte komfortosabb életszínvonalat biztosítsanak az emberek számára 
  • a professzionális vállalatokkal való együttműködés fő célja a jobb környezet kialakítása az emberek számára

Ezért a fenntarthatóság már évek óta létfontosságú eleme működésünknek. Az Uponor a fenntartható épített környezet kialakításában közreműködő vállalatok egyik vezetőjévé vált. Arra törekszünk, hogy fenntartható vállalatként, nyereségesen növekedjünk, olyan innovatív és felelős megoldásokat kialakítva, amelyek javítják az emberi környezetet, és csökkentik a környezetre gyakorolt hatást. 

Az Uponor 2020-as jövőképében a következőket látjuk magunk előtt: 
Egy gyorsan növekedő, fenntarthatóságra épülő kultúrát, amelyben a fenntarthatóság átlátható módon kapcsolódik értékeinkhez, és széles körben visszaköszön a cselekedeteinkben az egész szervezetben, és amely hozzájárul vállalatunk nyereséges növekedéséhez.

Fenntartható szemléletmód

Vállalt kötelezettségeink

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy iparágunkban a fenntarthatóság terén a vezető vállalatként tartsanak minket számon, és hiszünk abban, hogy ehhez a vállalat irányításának módja rendkívül fontos. Azáltal, hogy munkánk minden elemébe – irányelveinktől és a vállalatvezetéstől kezdve a legapróbb cselekedeteinkig – bevezetjük a fenntarthatóságot, elkötelezettek vagyunk ezen cél iránt. 

A fenntarthatóság első lépéseként az emberekkel kell jól bánni, saját magunkat is beleértve mint alkalmazottakat. Ügyelünk egymás és a jövőbeli generációk jólétére. Alapvető, hogy támogassuk és fejlesszük a szervezetünkön belüli képességeket. 

Jó példa erre az Etikai kódex legutóbbi korszerűsítése, amelynek célja az volt, hogy még alaposabban beágyazzuk a fenntarthatóság iránti tudatosságot és elkötelezettséget vállalatunk szemléletmódjába.
Környezet

Környezetvédelmi vezetési rendszer

Ellátási láncunk középpontjában a környezetvédelem áll. Az ISO 14001 szabványgyűjtemény a szervezetek által a hatékony környezetvédelmi vezetési rendszer megtervezéséhez és kivitelezéséhez használt alapvető szabványokat foglalja magában.

Fenntarthatóság a saját működésünkben

A fenntartható ellátási lánc túlmutat saját működésünkön. Ezért beszállítóinktól is elvárjuk, hogy megfeleljenek az ISO 14001 és ISO 9001 alapelveinek, illetve az aktuális környezetvédelmi és munkaügyi jogszabályoknak. Beszállítói keretszerződésünk célja, hogy biztosítsa a minőséget és vállalati felelősségvállalást szabályozó szabványokat az ellátási láncunkon belül

Hatékony energiafogyasztás

A belső működésünkről összeállított értékelés szerint a környezetre gyakorolt hatásunk legnagyobb részben a gyártó létesítményeinkben, illetve a szállítás és egyéb logisztika során felhasznált energia következménye. Emiatt küzdünk azért, hogy csökkentsük energiaszükségletünket, ugyanakkor növeljük a megújuló energiaforrások arányát.

CO2-kibocsátás

Részt veszünk a szén-dioxid kibocsátás közzétételére vonatkozó projektben (Carbon Disclosure Project, CDP). 2009 óta csoportszinten mérjük az üvegházhatású gázok kibocsátását és annak klímaváltozásra gyakorolt hatását. Évről évre igyekszünk javítani a kibocsátást, valamint a CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok pontosságát. Célként tűztük magunk elé, hogy 2015-re 15%-kal csökkentsük a CO2-kibocsátásunkat (a bázisév 2009).

Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodás a fejlesztések egyik célpontja termelő létesítményeinkben. A műanyag nagy mértékben újrahasznosítható, és a többlettermelésünk egy része felhasználható más folyamatokban. Ezenfelül a hulladék egy része energiahasznosításra használható, ezáltal csökken a hulladéklerakókba kerülő hulladék mennyisége.

 
Innovatív megoldások

Fenntartható megoldások az épített környezet számára

Hiszünk a fenntartható épített környezetekben a jövő számára. Fűtési rendszereink kevesebb energiát használnak, és javítják a levegő minőségét; csővezeték rendszereink könnyen beépíthetők, és megőrzik az ivóvíz minőségét.
Az Uponor referenciái a nagyvilágban
Összefogás a társadalommal

Felelősségvállalás

Tudjuk, hogy csak úgy hozhatunk létre fenntartható közösségeket a jövő generációi számára, ha erőforrásainkat egyesítjük külső érintetteink erőforrásaival. Kapcsolataink között megtalálható a professzionális építőipari vállalatokkal való partnerség és a felsőoktatási intézményekkel való együttműködés is. A fenntarthatósági irányelvek építőiparba történő bevezetése révén hozzájárulhatunk a fenntartható épületekkel kapcsolatosan bevált gyakorlatok kialakításához, és a felsőoktatási intézményekkel való együttműködés révén lehetőségünk adódik a fenntartható építkezés jövőbeli vezetőinek kinevelésére.

Természeti erőforrásaink megőrzése létfontosságú a növények, állatok és az egész emberi társadalom számára. A SIWI és a Stockholm water Prize aktív támogatói vagyunk. Ezzel az évente odaítélt díjjal azokat a magánszemélyeket, intézményeket vagy szervezeteket jutalmazzák, akik vagy amelyek munkájukkal széles körben hozzájárulnak a vízkészletek megőrzéséhez és védelméhez, valamint a bolygó lakói és ökoszisztémái egészségének javításához, vagyis csatlakoznak a jobb emberi környezet létrehozására tett erőfeszítéseinkhez. 

Számtalan hasonló küldetéssel rendelkező szervezetben és eseményben veszünk részt nemzeti és helyi szinten is. Ezek között megtalálhatóak olyan nagy segélyprogramok is, mint a Make It Right, amely biztonságos, fenntartható és olcsó lakásokat épít munkás családok számára, és erőfeszítéseinek célpontja New Orleans rehabilitációja a Katrina hurrikánt követően, illetve olyan kicsi, mégis jelentőségteljes projektek, mint a halászsas (Pandion haliaetus) fészekrakó helyének helyreállítása Finnország déli részén.

Együttműködés a professzionális vállalatokkal

Fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletmódunkat együttműködések és partneri kapcsolatok kialakítása révén terjesztjük el az építőiparban. Ily módon a tervezéstől kezdve a kész projektig mindenhol hozzájárulhatunk a környezetvédelmi fejlesztésekhez az építkezési folyamatban. 
 
Ennek az együttműködésnek az elősegítése érdekében aktívan részt veszünk a fontosabb iparági fórumokban:

Encord logo
 
 
 
 
 
 
 

ENCORDAz ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development, Építőipari Vállalatok Európai Hálózata a Kutatásért és Fejlesztésért) tagjai vagyunk, amelynek keretében az iparág legfőbb vállalataival együtt azon dolgozunk, hogy kialakítsunk egy Európa-szerte elfogadott, a fenntarthatóságra vonatkozó fogalmi és vonatkoztatási rendszert az építőipar számára.

Teppfa logo
 
 
 
 
 
 
 

TEPPFAA TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association, Műanyag Csővezeték- és Szerelvénygyártók Európai Egyesülete) tagjaként elkötelezetten támogatjuk az iparág érdekeit európai szinten, illetve a környezetvédelmi kérdésekre és a fenntartható fejlődésre összpontosítunk. Hasonlóképpen Észak-Amerikában részt veszünk az amerikai PPFA (Plastic and Pipe Fitting Association, Műanyag- és Csőszerelvénygyártók Egyesülete) fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységeiben.

Nordic build logo
 
 
 
 
 
 
 

NORDIC BUILTA Nordic Built a skandináv kereskedelmi és ipari miniszterek által a fenntartható építési elképzelések fejlesztésének felgyorsítása érdekében létrehozott kezdeményezés. A Nordic Built program vonzó és hatékony teret kínál az együttműködésre, és világszínvonalú, méretezhető kapacitású megoldásokat bemutató konkrét projekteket valósít meg. Az Uponor a kezdeményezés tagja.

FIBBC logo
 
 
 
 
 
 
 

GREEN BUILDING COUNCIL (Környezettudatos Építés Egyesületének)
Több országban tagja vagyunk a helyi Green Building Council-nak (Környezettudatos Építés Egyesület), amelyek az épített környezettel kapcsolatos fenntartható gyakorlatokat igyekeznek elterjeszteni világszerte.