Biztonsági-, Minőség- Energiairányítási irányelv

Jogi információ

Biztonság-, minőség-, környezet és energiairányítási irányelv

Vállalati jövőképünk

Megoldásaink világszerte hozzájárulnak az emberek életszínvonalának javításához.

Elkötelezettségeink

Kényelem. Egészség. Hatékonyság. Fenntarthatóság. Biztonság.

Értékeink

Összekapcsolni. Építeni. Inspirálni.

Ügyfélközpontúságunk és szakértelmünk bizonyítása érdekében az alábbi értékrendet követve járunk el:

1. Mindent megteszünk a vevőért

2. Kíváncsiak vagyunk, és folyamatosan újabb és újabb lehetőségeket keresünk a jobb teljesítmény érdekében

3. Elkötelezettek vagyunk céljaink elérése iránt, és felelősen járunk el

4. Együttműködünk, odafigyelünk és tanulunk

5. Bízunk, tisztelünk és jól érezzük magunkat

6. A konstruktív visszajelzéseket nem csak adjuk, hanem várjuk is.

A Vállalati jövőképünk, Elkötelezettségeink, Értékeink és Magatartási kódexünk irányadó minden Uponor dolgozó számára annak érdekében, hogy megfeleljünk az érdekelt felek elvárásainak.

Minden üzleti tevékenységünkben alapelvként kezeljük a jogi megfeleléssel kapcsolatos és egyéb kötelezettségeink betartását.
A minőség-, környezet-, egészség- és biztonságirányítási rendszereink folyamatos fejlesztése útján egyre több előnyt biztosítunk ügyfeleink és egyéb érdekelt felek számára.

A dolgozóink biztonsága és jóléte kiemelkedő fontossággal bír, nem csupán egy jogi kötelezettség.

• A dolgozóink egészségének és biztonságának garantálása biztonsággal kapcsolatos tevékenységeink egyik legfontosabb aspektusát jelenti.

• A dolgozók egészsége és biztonsága elsődleges szempont a vállalat vezetősége számára. Ugyanakkor elvárjuk, hogy dolgozóink járuljanak hozzá a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos céljaink eléréséhez a felelősségeiknek megfelelően.

• A dolgozóink egészsége és biztonsága minden esetben prioritást élvez a gazdasági szempontokkal szemben.

Az alábbi minőséggel kapcsolatos alapelvek vonatkoznak minden tevékenységünkre:

• A termékeink és szolgáltatásaink minősége hozzájárul ügyfeleink elégedettségéhez. A sikerünk az ügyfelek aktuális igényeinek időben történő, teljeskörű kielégítésén múlik.

• Nagyobb részvényesi értéket teremtünk.

• Az érdekelt felekkel (üzleti partnerek, alkalmazottak, részvényesek és a nagyközönség) való kapcsolatunkat integritás jellemzi.

• A minőséggel kapcsolatos alapelveink és céljaink rendszerszintű megvalósítása érdekében az ISO 9001 szabványnak megfelelő, hitelesített Minőségirányítási Rendszert alkalmazunk.

 

Minden tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a környezet védelmére. Az ISO 14001 és ISO 50001 szabványoknak megfelelő, hitelesített irányítási rendszert alkalmazunk a környezetvédelemmel és energiával kapcsolatos céljaink elérése érdekében. Ennek keretében:

• Mérjük, megfigyeljük és dokumentáljuk a tevékenységeink környezetre tett hatását.

• Értékeljük a bevezetett folyamatokat és felelősségeket, és biztosítjuk a szükséges korrekciós intézkedések megvalósítását.

• Lépéseket teszünk a környezetszennyezés megelőzése, a hulladéktermelés csökkentése és természeti kincseink megóvása érdekében.

• Folyamatosan javítjuk energiateljesítményünket és biztosítjuk a szükséges információk és források rendelkezésre állását a célkitűzéseink és energiával kapcsolatos céljaink elérése érdekében.